Welkom bij Shoppr.

Ons doel is om een mooi project van de grond te krijgen dat past binnen het sociaal ondernemerschap. We streven hierbij naar drie algemene zaken die passen binnen studentenvereniging Enactus. Onze lange-termijn doelen:

Women empowerment

Project Shoppr heeft als einddoel om een kwetsbare groep vrouwen te ondersteunen. Het doel is dat deze vrouwen weer (gedeeltelijk) op eigen benen komen te staan. Iedere vrijdag werken de vrouwen samen aan de tassen en zo vormen zij een steungroep voor elkaar.

Financial reinvestment

We hopen dan ook op de lange termijn genoeg opbrengsten te genereren om de vrouwen te stimuleren om vervolgens trainingen te gaan volgen binnen de textieltechniek.

Duurzaamheid

De tassen worden op duurzame wijze geproduceerd omdat ze worden gemaakt van textiel resten van een lokale dekbedden fabrikant. Ook wil Shoppr graag een steentje bijdragen aan het beperken van plastic afval. Door het kopen van een Shoppr tas verbruikt u minder plastic en het ziet er ook nog eens goed uit!

A Bag with a Story

Project Shoppr

By Enactus Tilburg University

Project Shoppr

Project Shoppr is, zoals de naam al doet vermoeden, een “tassenproject”, gevestigd in Tilburg. Shoppr is van oorsprong een studenteninitiatief vanuit Stichting Enactus in samenwerking met Tilburg University. Momenteel werken wij samen met diverse partners binnen de gemeente Tilburg en we kunnen met trots zeggen dat het project in ontwikkeling is!

Toekomstperspectief

Shoppr biedt toekomstperspectief aan een groeiende groep vrouwen om op laagdrempelige wijze sterker in de Nederlandse - meer specifiek de Tilburgse - samenleving te staan. Het gaat hierbij om vrouwen die lager op de sociaal-maatschappelijke ladder staan, waardoor zij zich in een kwetsbare positie bevinden. Deze vrouwen hebben met elkaar gemeen dat zij creatief zijn en graag met hun handen. Zij werken voor een langere periode samen in een groep om de tassen vervaardigen.

Shoppr's Partners

In samenwerking met het Tilburgs TextielMuseum, worden de logo's van Shoppr gelaserd in een stuk vilt. De vrouwen die de tassen maken zitten bij Feniks Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg. Voor meer informatie over Feniks kijkt u op de site: http://fenikstilburg.nl. Feniks helpt vrouwen hun leven weer in eigen hand te krijgen. Een van de projecten waarmee ze dat doen is Shoppr. Het gerecycled stof dat gebruikt wordt voor de tassen, komt van Veenma Bed- en Badtextiel. Wij willen al onze partners graag bedanken voor al hun hulp en vrijgevigheid!

Veelgestelde Vragen

Neem contact met ons voor andere vragen

1. Women empowerment: Dit is onze sociale missie, het welzijn van een kwetsbare en locale doelgroep in Tilburg waarborgen. Met women empowerment wordt bedoeld: het weer mogelijk maken voor vrouwen om weer op hun eigen benen te staan in de maatschappij. 2. Duurzaamheid. Het in gang zetten van een milieubewust project. De textiel van de tassen is hergebruikt restmateriaal van een dekbedden fabrikant in Tilburg. Ook wordt het gebruik van plastic tassen verminderd. 3. Financieel verantwoord investeren; continue herinvestering van de opbrengsten in de verdere verbetering en ontwikkeling van het project.
Het gaat hierbij om vrouwen die zich onderaan de sociale, maatschappelijke ladder bevinden (te denken valt aan vrouwen die analfabeet zijn, een vluchtelingenstatus hebben of mishandeld zijn in het verleden). Deze vrouwen hebben met elkaar gemeen dat zij creatief zijn en graag met hun handen werken. Zij werken voor een langere periode samen in een groep onder leiding van een coördinator om de tassen vervaardigen.
Shoppr is een project van stichting Enactus Tilburg University, het is daarom een vereiste dat er geen geld aan verdient mag worden. Winst maken is echter wel mogelijk maar wordt geherinvesteerd in het project zodat het kan groeien, dit is sociaal verantwoord ondernemen.
Momenteel zijn er voornamelijk vrouwen verbonden aan het project Shoppr. Dit neemt niet weg dat eenieder van harte welkom is om zich in de (nabije) toekomst bij het project aan te sluiten. Binnen onze organisatie wordt diversiteit gestimuleerd en wordt iedere vorm van discriminatie zoveel mogelijk voorkomen.
Enactus Tilburg University geeft studenten de kans om deel te nemen in sociaal ondernemerschap. Alle studenten doen dit vrijwillig ze staan open voor ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en contacten.